1. DNA og RNA - likheter og ulikheter

  I forbindelse med den pågående pandemien har du kanskje hørt om mRNA, ettersom flere av vaksinene mot koronaviruset er mRNA-vaksiner (disse kan du lese mer om her), som eksempelvis vaksina fra Pfizer. mRNA er en form for arvestoff. Du har kanskje hørt om arvestoff før? DNA er nemlig også arvestoff, men mRNA er ikke det samme som DNA. Mange blir redde når de hører at vaksina inneholder arvestoff, og enkelte påstår at mRNA-vaksiner kan føre til endringer i ditt eget arvestoff. Dette er ikke riktig, og det er faktisk heller ikke mulig. Hadde det derimot vært mulig ville dette vært et medisinsk gjennombrudd! Tenk om vi kunne endret på arvestoffet vårt, og dermed eliminert sykdomsgivende mutasjoner ved hjelp av en sprøyte? Det kan vi ikke. Så hva er egentlig mRNA? mRNA er en type RNA, så først kan det være greit å vite hva som er forskjellen på DNA og RNA.

 2. Når et virus muterer

  På samme vis som med et skip kan også cellene dine kapres. I dette tilfellet gjøres det ikke av sjørøvere, men av koronavirus. Kapring av celler innebærer at et virus, en slags inntrenger, omdanner celler til å bli fabrikker som produserer enda flere virus. Virus er helt avhengige av såkalte vertsceller, for eksempel menneskeceller, for å kunne formere seg. Ettersom virus ikke kan formere seg på egen hånd, regnes de ikke for å være levende. Likevel kan de forårsake alvorlige sykdommer, og i verste fall død, hos oss mennesker.

 3. Mer enn muskler

  Utdrag fra boka Hvem er du?

 4. Grønn trend

  De er mer populære og trendy enn noen gang før. Vi er begge glad i dem, og har kanskje i overkant mange hjemme i stua. De er pene å se på, det er artig å stelle med dem, samt å se dem gro: Dette innlegget dreier seg om inneplanter.

 5. Vaksiner del 3 av 3: Koronavaksina

  I del 2 kunne du lese om hvordan vi med vaksiner utnytter immunsystemets temperament, slik at du blir immun mot sykdommer. I denne delen beskriver vi hvordan den nye koronavaksina fungerer.

 6. Vaksiner del 2 av 3: Langsint forsvar

  I del 1 kunne du lese om hvordan engelske budeier var utgangspunktet for utviklingen av en vaksine mot kopper. I denne delen får du et lite innblikk i hvordan vaksiner hjelper kroppen vår til å bli immun mot sykdommer.