1. Når et virus muterer

  På samme vis som med et skip kan også cellene dine kapres. I dette tilfellet gjøres det ikke av sjørøvere, men av koronavirus. Kapring av celler innebærer at et virus, en slags inntrenger, omdanner celler til å bli fabrikker som produserer enda flere virus. Virus er helt avhengige av såkalte vertsceller, for eksempel menneskeceller, for å kunne formere seg. Ettersom virus ikke kan formere seg på egen hånd, regnes de ikke for å være levende. Likevel kan de forårsake alvorlige sykdommer, og i verste fall død, hos oss mennesker.

 2. Mer enn muskler

  Utdrag fra boka Hvem er du?

 3. Grønn trend

  De er mer populære og trendy enn noen gang før. Vi er begge glad i dem, og har kanskje i overkant mange hjemme i stua. De er pene å se på, det er artig å stelle med dem, samt å se dem gro: Dette innlegget dreier seg om inneplanter.

 4. Vaksiner del 3 av 3: Koronavaksina

  I del 2 kunne du lese om hvordan vi med vaksiner utnytter immunsystemets temperament, slik at du blir immun mot sykdommer. I denne delen beskriver vi hvordan den nye koronavaksina fungerer.

 5. Vaksiner del 2 av 3: Langsint forsvar

  I del 1 kunne du lese om hvordan engelske budeier var utgangspunktet for utviklingen av en vaksine mot kopper. I denne delen får du et lite innblikk i hvordan vaksiner hjelper kroppen vår til å bli immun mot sykdommer.

 6. Vaksiner del 1 av 3: Vakre budeiers immunitet

  I mars 2020 ble hverdagen vår snudd på hodet. Hjemmekontor, håndsprit og 1 meters avstand har preget livene våre i snart ett år. Men takket være innovative og svært dyktige forskere varer ikke pandemier evig! Snart kommer vaksina til Norge, og med det vil forhåpentligvis koronaviruset bli en del av fortiden. I dette, og de neste to innleggene, kan du lære mer om hva vaksiner er, hvordan de ble oppdaget, og ikke minst hvordan de fungerer.