Forskning kaller homeopati svindel. Statens Legemiddelverk kaller det legemidler

En skulle tro at statlige organer forholder seg til nyere medisinsk forskning, og ikke krav fra EU/EØS. Slik er det dessverre ikke. Homeopatiske preparater markedsføres som legemidler, på tross av at forskningen gang på gang har avslørt homeopati som ren svindel.

EU-kravet som pålegger økologisk fiskeri å behandle syke fisk med homeopati har blitt omtalt av Klassekampen og Dagbladet den siste uka. Det er ingen nyhet at økologisk fiskeri pålegges å inkorporere homeopati som den første prioriterte behandlingsmetoden til syke fisk og andre sjødyr. Denne EU-lovordningen har faktisk eksistert siden 2009. Ifølge Dagbladet har Mattilsynet selv ingen tro på ordningen. Statens Legemiddelverk har derimot gitt homeopatiske preparater status som legemidler. Dette på tross av at de ikke kan vise til noen dokumentert virkning. Hvorfor er to statlige organer uenige om denne alternative behandlingsformen? EØS stiller krav som må følges opp av Statens Legemiddelverk. Vi savner et statlig organ som forholder seg til forskning, ikke kravene fra EØS.

I Norge er det konsensus hva homeopati angår; det inneholder ingen virkestoffer, og dermed virker det ikke. Forskningen støtter opp om dette. Ifølge Statens Legemiddelverk må legemidler som selges i Norge være av god kvalitet, sikkerhet og ha en dokumentert medisinsk effekt. Legg merke til det siste punktet. Dokumentert medisinsk effekt. Til tross for at homeopatiske preparater hverken inneholder virkestoffer eller har noen dokumentert medisinsk effekt, har slik medisin blitt registrert som legemiddel av Statens Legemiddelverk. Dermed selges homeopatiske preparater kun på apotek i Norge. Er det ikke litt rart at denmedisinske effekten av homeopatiske preparater ikke er vurdert av Legemiddelverket, slik alle andre legemidler er? Her har noen valgt å slakke litt på reglene når det kommer til homeopatika. Hvorfor finnes denne særordningen?

Men først - hva er homeopatiske preparater, egentlig?

Homeopatiske preparater fremstilles gjennom en rekke fortynninger, som regel ved én av de to fortynningsseriene C-serien eller D-serien. C-serien tar utgangspunktet i fortynningen 1:100, som vil si at kun 1% av løsningen faktisk er preparatet av interesse. Hver fortynningsserie har et tall bak bokstaven. C1 forteller oss at preparatet er fortynnet 1:100 som forklart over, mens C6 vil bety at løsningen fortynnes 1:100 seks ganger! Mellom hver fortynning ristes løsningen et visst antall ganger.

/assets/uploads/cb7e19c9f6d3a325b44ceef7c34d927fa9d5a95a-943x416.png

Fortynningsprosessen kalles potensering av homeopatene. De mener at desto mer fortynnet preparatet er, desto sterkere er virkningen. Homeopatiske preparater er gjerne fortynnet så mange ganger at det ikke er mulig å påvise noen molekyler av det opprinnelige virkestoffet i løsningen. En sitter igjen med rent vann. Enkelte homeopatiske preparater er fortynnet i forholdet 1:100 hele 30 ganger, noen til og med mer enn 200 ganger.

“Homeopati er naturlig behandlingsform som stimulerer kroppens immunforsvar til å helbrede årsaken til sykdommen,” heter det på Norske Homeopaters Landsforbund sine nettsider (http://www.nhl.no). En rekke av lidelsene homeopater hevder å kunne kurere skyldes mekanismer som ikke har noe med immunforsvaret å gjøre, som for eksempel uro eller migrene. Norske Homeopaters Landsforbund har tilsynelatende dårlige immunologi-kunnskaper. Likevel klarer de å overbevise tusener av folk til å betale store summer for behandling.

Vannets hukommelse

Dersom det ikke er noe virkestoff igjen i medisinen, hvordan kan man da påstå at immunsystemet stimuleres? Vann har, ifølge homeopatene, hukommelse og vil gi samme effekt som det opprinnelige virkestoffet, selv uten å faktisk inneholde virkestoffet. La oss si at vann faktisk skulle ha hukommelse; vil ikke vannet huske alt det har vært i kontakt med, også før det ble eksponert for preparatet av interesse? Som for eksempel sykdomsfremkallende patogener?

Vi synes det er urovekkende at homeopatiske preparater markedsføres som legemidler, og selges over disk på norske apotek. For å komme til bunns i hvorfor det er slik, har vi stilt Statens Legemiddelverk noen spørsmål.

  • Hva definerer et legemiddel?
  • Legemidler omfatter generelt produkter til mennesker eller dyr som kan brukes til å forebygge eller behandle sykdom, eller som påstås i virke på denne måten. Dette innebærer at et produkt som ikke har noen fysiologisk effekt kan klassifiseres som legemiddel dersom det har medisinske påstander.
  • Til tross for ingen dokumentert effekt er homeopatiske preparater registrert som legemidler. Hvorfor finnes det en særordning for homeopatiske legemidler, da disse ikke kan vise til noen dokumentert effekt?
  • Homeopatiske legemidler, naturlegemidler og tradisjonelle, plantebaserte legemidler er alle typer av legemiddel som har få eller ingen krav til å vise effekt for å bli registrert. Disse midlene er definert i det felleseuropeiske regelverket for legemidler. Dette er således ingen særordning for Norge, men det samme regelverket gjelder i hele EU/EØS-området.

Så lenge produsentene av homeopatiske preparater selv påstår at de kan forebygge eller behandle sykdom er det nok til at Statens Legemiddelverk gir grønt lys, tommel opp, og registrerer preparatet som legemidler. I hvertfall så lenge EU/EØS krever det.

Videre informerer Statens Legemiddelverk om at de skal utforme en ny registreringsordning for homeopatiske legemidler. For å bli registrert og fortsatt kunne omsettes på det norske markedet etter januar 2017, må homeopatiske legemidlers kvalitet og sikkerhet dokumenteres i henhold til gjeldende regelverk. Det vil fremdeles ikke være krav til noen dokumentert effekt for disse preparatene.

Homeopatiske legemidler hører hjemme i godterihylla på nærbutikken, ikke på apoteket. Ikke i fiskenærningen. Vi ønsker oss en fremtid der et statlig organ behandler alle legemidler likt.

Publisert , under Kroppen vår

Kommentarer