Donasjonsdagen 2015

I dag, 24. oktober, er selveste Donasjonsdagen. Flere hundre nordmenn står på venteliste for et nytt organ, og for mange er et nytt organ eneste utvei fra en dødelig sykdom. Én enkelt donor kan redde så mange som syv liv! Vi i Mutert.no ønsker å sette fokus på viktigheten bak å registrere seg som organdonor.

Hvilke organer kan egentlig doneres? En avdød kan donere to lunger, hjerte, lever, to nyrer og bukspyttkjertelen, slik illustrasjonen over viser. Dette er altså totalt syv organer! Ikke nok med det, bukspyttkjertelen inneholder en spesiell celletype, øyceller, som kan være til nytte i diabetespasienters behandling.

Hvorfor er det så viktig med mange potensielle donorer? Organdonasjon er kun mulig ved 0.4-0.5 % av alle dødsfall. Donoren er nødt til å være hjernedød, hvilket innebærer at en del av de kroppslige prosessene fremdeles drives etter dødsfallet. Dersom organene har vært uten blodtilførsel over tid, vil de ikke kunne doneres. Det er også mulig å donere én nyre mens man ennå er i live.

Det er flere kriterier som må være oppfylt for at et organ skal overføres mellom en organdonor og en mottaker. Noen av disse er:

  • Donor og akseptor må ha samme blodtype.
  • Ved hjerte-, lunge- og levertransplantasjon må donor og akseptor være av omtrent samme høyde og vekt.
  • Immunologiske forhold må modereres for å tillate transplantasjon. Immunsystemet vil typisk reagere på et fremmed organ, og dette kan ha katastrofale følger for en akseptor. Pasienten må derfor innta medisiner som undertrykker immunforsvaret.

Det stilles ulike krav til donasjon av de ulike organane. Ved donasjon av nyrer stilles det krav om vevsforlikhet; en nyres overflate varier mellom ulike mennesker, vår vevstype er et uttrykk for hvilken kombinasjon av overflatemolekyler våre nyrer har. Når en nyre skal overføres fra en donor til en akseptor prøver man å finne en vevstype som er tilnærmet lik akseptors opprinnelige nyrer.

Det er med andre ord mange faktorer som spiller inn for at et organ skal kunne doneres. Siden det er så mange på venteliste, men så få ganger organdonasjon i det hele tatt er mulig, er det viktig at så mange som mulig registrer seg som organdonor.

Mer informasjon om hvordan man kan melde seg som organdonor finner du på Organdonasjon sine nettsider.

Publisert , under Kroppen vår

Kommentarer