Brun + brun = blå

Mange tror at dersom begge foreldrene har brune øyne, må barnet få brune øyne. Dette er ikke helt riktig, selv om sjansen for at barnet får brune øyne er stor. Sannsynligheten for at barnet får blå øyne er faktisk 25%. Det er derimot svært liten sannsynlighet for to mennesker med blå øyne å få et barn med brune øyne! Hvorfor har det seg slik?

/assets/uploads/ee01cb59fbd4d4cdcd10e4eca31f31bcb6373249-93x72.jpg

Vi arver gener fra både mor og far. De fleste trekkene våre er bestemt av en rekke gener, mens enkelte trekk kun er bestemt av ett gen. Hva øyenfarge angår er det flere gener som spiller inn, men for enkelthetens skyld vil vi her operere med ett gen, ettersom utfallet nesten alltid blir det samme.

La oss si at vi arver én genvariant for øyenfarge fra hver forelder, og denne genvarianten kan enten være B eller b. B for “BRUN” og b for “blå”. B er altså genvarianten som gir brune øyne, mens b er genvarianten som gir blå øyne. B er dominant over b. Det vil si at hvis du har arvet en B fra mor og en b fra far vil du få brune øyne uansett. Genvarianten B bestemmer hvilken farge en får på øynene; er den tilstede får man brune, er den ikke det, kan man få blå.

Bb gir brune øyne.

BB gir brune øyne.

bb gir blå øyne.

Hva med når mor har blå øyne, genvarianter b og b, og far har brune øyne, men farmor hadde blå øyne? Da har far genvarientene B og b, og du kan arve enten B eller b, men kun b fra mor. I genetikk liker vi å bruke såkalte krysskjema, og nedenfor er et krysskjema for nettopp dette. I dette tilfellet får 50% av barna blå øyne.

/assets/uploads/d49561af92a960eec98000f76f2c03992c82bda5-287x248.jpg

Har derimot mor B og b (brune øyne,) og far B og b (brune øyne,) vil du kunne få BB (brune øyne), Bb (brune øyne) eller bb (blå øyne). Altså kan du få blå øyne, selv om mor og far har brune! Dette er illustrert i krysskjema nedenfor.

/assets/uploads/ecf041a63c9ea8860bc1e4787a1e3c38d068aff8-297x290.jpg

Dersom alle i familien din har brune øyne, og da snakker vi mormor, farfar, tante og hele gjengen, er det stor sannsynlighet for at dere alle har B og B. Dersom en med BB får barn med et blåøyd menneske, får alle barna brune øyne, ettersom B dominerer over b. Dette har vi illustrert nedenfor.

/assets/uploads/a3b390135ac489636690c6711a27f2280e58c157-251x249.jpg

Har derimot både mor og far blå øyne, er begge nødt til å ha bb, ettersom dette er den eneste kombinasjonen som gir blå øyne. Da kan du ikke arve noen B, fordi hverken mor eller far har en B å gi, og du får blå øyne! Nedenfor er krysskjema som illustrerer dette.

/assets/uploads/eb1fe618d780dd9b677c822d1f476c244762bd9b-194x181.jpg

Pigmentene i øynene våre, kalt melanin, kan gi brune til brunsvarte øyne. Vi har derimot ikke blå eller grønne pigmenter, slik mange tror. Blå øyne skyldes små mengder pigmenter! Strukturen på stroma (delen av irisen med farge) bryter lyset på samme måte som himmelen bryter lyset, og resultatet er en blålig farge. Genene vi arver bestemmer altså melaninkonsentrasjonen, og ikke hvilke fargepigmenter som skal lages i øynene våre. Funfact: genvarianten som gir liten melaninkonsentrasjon, som du nå kanskje husker at er b, regnes for å være en 10.000 år gammel mutasjon. Forskere tror til og med at alle mennesker med blå øyne har én og samme forfar der denne mutasjonen oppstod!

Har du grønne øyne? Grønne øyne er faktisk den mest sjeldne øyenfargen hos mennesker, med bare 2% grønnøyde personer. Det finnes nemlig gener for gule melaninpigmenter, i tillegg til de brunsvarte som vi har beskrevet over. Dersom en person har arvet lav melaninkonsentrasjon (tilsvarende blå øyne) og samtidig har genet som gir gul melanin i tillegg, kan man få grønne øyne.

Som nevnt tidligere, er dette en forenklet forklaring på fenomenet øyenfarge. Det er flere gener enn B og b som spiller inn, og to personer med blå øyne kan faktisk, i ytterst få tilfeller, få barn med brune øyne. Dersom du er interessert i å lære mer om dette, kan vi anbefale denne artikkelen: How Blue Eyed Parents Can Have Browne Eyed Children.

Publisert , under Kroppen vår

Kommentarer