Alle gode ting er fem, hvertfall hva smak angår

Du visste kanskje at mennesker, i likhet med andre pattedyr, kan gjenkjenne fem ulike smaker; søtt, salt, surt, bittert og umami. Det du kanskje ikke visste, derimot, er hvordan smaksløkene for disse smakene er fordelt på tunga.

Sannsynligvis har du sett et såkalt “smaks-kart”. Kartet inndeler tunga i områder for hver smak, hvor du eksempelvis kun skal smake salt på tungespissen, slik vi har illustrert under. Denne inndelingen har man lenge visst at er feil. Nå skal vi forklare hvorfor.

Spredt utover tungas overflate finnes det smaksløker. Hver smaksløk består av en slags bunt av flere celler, der hver celle kan gjenkjenne én smak. Under er en illustrasjon av en typisk smaksløk. Cellene i smaksløken har kun én gitt reseptor som kan gjenkjenne én av de fem smakene. Men siden en smaksløk består av flere celler, med ulike reseptorer, kan hver smaksløk detektere hvilken som helst av de fem smakene. Dermed stemmer ikke disse “smaks-kartene” - hele tunga kan faktisk gjenkjenne alle smaker!
Du trodde kanskje at tunga di var like sensitiv for alle smaker? Langt ifra! Faktisk har tunga di over 30 ulike reseptorer for smaken bitter alene. I kontrast finnes det bare én enkelt reseptor for søtt (du kan lese om hvilken effekt tannkrem har på denne reseptoren i dette innlegget.) Dette gjør tunga særs sensitiv for bitre smaker. Hvorfor er det slik? Dette er for å beskytte organismen, ettersom mange giftige komponenter har bitter smak. Sensitiviteten fungerer dermed som en beskyttelse for inntak potensielt giftige forbindelser!